Vodstvo in odbori

Vodstvo

Predsednik: Ivan Zagožen

Nadzorni odbor

Predsednica: Alida Rejec,
Člani: Magda Kovačič, Albin Špacal, Zvezdana Čarga Šavli, Tatjana Lipušček

Disciplinska komisija

Predsednik: Primož Taljat 
Člani: Silvo Madon, Nives Bijuklič

Izvršilni odbor

Predsednik: Boro Šavli
Člani: Andrej Ferlinc, Gregor Turk, Andrej Humar, Črtomir Špacapan, Ivan Černe, Boro Šavli, Robert Jeklin, Aljoša Polenčič

Strokovni svet

Predsednik:
Člani: Dejan Stevanović, Dean Bezeljak, Dejan Testen

Preberete si lahko tudi

Pravilnik KK Soške elektrarne

Pravila k statutu KKSE

Aneks 1 k pravilom KKSE