Skupščina Kajak kluba Soške elektrarne

Mar 6, 2019 | Uncategorized @sl

Vabimo vas na letni občni zbor, ki bo dne 14. 03. 2019 ob 18.00 uri v Kajakaškem centru Solkan

s sledečim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Predstavitev in potrditev zaključnega računa za leto 2018
3. Poročilo predsednika in koordinatorja trenerjev
4. Razrešitev članov v organih društva
5. Volitve članov v organe društva
6. Obravnava predloga dela in finančni načrt za leto 2019
7. Razno

Vabilo

Kandidati v odbore društva in pravica do glasovanja