Management and committees

Management

President: Ivan Zagožen

Supervisory Board

President: Alida Rejec,
Members: Magda Kovačič, Albin Špacal, Zvezdana Čarga Šavli, Tatjana Lipušček

Disciplinary Commission

President: Primož Taljat
Members: Silvo Madon, Nives Bijuklič

Executive Board

President: Boro Šavli
Memebers: Andrej Ferlinc, Gregor Turk, Andrej Humar, Črtomir Špacapan, Ivan Černe, Boro Šavli, Robert Jeklin, Aljoša Polenčič

Expert Council

President: Zvonko Kozorog
Members: Dejan Stevanović, Dean Bezeljak, Dejan Testen

You can also read

Pravilnik KK Soške elektrarne

Pravila k statutu KKSE

Aneks 1 k pravilom KKSE