Išče se: Kajakaški trener na Mostu na Soči

Jul 9, 2021 | Šola kajaka

Kajak klub Soške elektrarne predstavlja največji kajakaški klub v Sloveniji, saj združuje skoraj 500 članov in podpornikov. Med njimi je veliko registriranih tekmovalcev vseh rangov ter največji delež rekreativnih kajakašev Posočja. Že več kot 70 let razvijamo kajakaški šport na slovenskem prostoru.nDelujemo v Solkanu in na Mostu na Soči.

Znotraj tekmovalnih programov razvijamo vse 4 discipline in sicer slalom, spust, ekstremni slalom na divjih vodah ter sprint na mirnih vodah. Med našimi selekcijami ločimo tekmovalne programe za mlajše kategorije, mladince in člane ter vrhunske športnike. Organiziramo tečaje in kajakaške krožke v sodelovanju z osnovnimi šolami v bližini naših centrov. Kot organizatorji velikih tekmovanj že tradicionalno uspešno vodimo zgodbo tekmovalnega kajakaštva v Kajak centru Solkan kjer gostimo tudi veliko število tekmovalcev iz celega sveta.

Zaposlujemo novega sodelavca na področju dela z mlajšimi kategorijami v Kajak centru Most na Soči.

Potrebujemo trenerja z izkušnjami v delu z mlajšimi kategorijami (7 do 18 let).

Predpogoji:

1. Dokazilo o pridobljeni najmanj srednji poklicni izobrazbi oz univerzitetni izobrazbi na področju športa (npr. kopija spričevala, mature, zaključnega izpita, diplome)

2. Sposobnost veslanja po rekah najmanj III. težavnostne stopnje po mednarodni lestvici težavnosti divje vode
‑ Zahteva se bo preverjala s strani predstavnika KKSE tekom zbiranja prijav

3. opravljen izpit za reševanje iz vode

*V kolikor so pogoji 1 in 2 izpolnjeni ter oseba z visokim številom točk izpolnjuje prvi del, se znotraj uvajalnega procesa v delo prijavljenemu zagotovijo pogoji za izpit reševanja iz vode.

Rok prijave je 25.7.2021. Skupaj z CVjem pošljite še dokazila o usposobljenosti.

Prijave poslati na: Boro.Savli@hidria.com