Čestitamo našemu trenerju Jerneju Župančiču Regentu ter njegovi življenski sopotnici Barbari, ob njiuni poroki.

Naj vama bo v veselje in srečo to novo življenje,
naj vama bo sončni žarek prav tak,
da ga nikoli ne prekrije oblak.